picture

Letový provoz

Pilot Bc.

Neztrácej čas a

Podej přihlášku ico ico

Pracovní pozice, ve kterých se mohou absolventi Letového provozu uplatnit

 • Pilot
 • Letecký aerodynamik
 • Řídící letového provozu
 • Inspektor kvality leteckých motorů
 • Technik letadel

CO nabízí studium programu Letový provoz?

Studijní program Letový provoz seznamuje studenty s problematikou civilního letectví a zajišťováním letového provozu. Získáš praktické znalosti v základních disciplínách, porozumíš základům letu, konstrukci letadel, letecké navigaci a meteorologii, provozním a výkonnostním charakteristikám dopravních letadel i managementu leteckých podniků. Dostaneš možnost absolvovat jak teoretickou, tak i praktickou výuku, která je pro budoucí výkon v různých funkcích v letecké dopravě i licencovaných funkcích v provozu letecké techniky nezbytná. Studenti připravující se na povolání dopravního pilota absolvují v rámci výuky potřebnou teoretickou přípravu – ve spolupráci se smluvní leteckou školou.

pictogram

Základy letu

Dozvíš se jaké jsou principy letu letadel nebo jak se provádí příprava a monitorování letu. Předáme ti obecné know-how a pomůžeme ti osvojit si teoretický základ.

pictogram

Řízení kvality

Dozvíš se, jaké nástroje slouží k řízení kvality v letecké dopravě.

pictogram

Provoz a ekonomiku

Dozvíš se, jaké nástroje slouží k řízení a získáš přehled o využití letadlové dopravy v oblasti přepravy a národního hospodářství.

pictogram

Konstrukce letadel a motorů

Seznámíš se s různými druhy konstrukce letadel a leteckých pohonných jednotek a s jejich důležitými vlastnostmi a charakteristikami.

pictogram

Letecká navigace a meteorologie

Seznámíš se se základy letecké navigace a meteorologie, které jsou velice důležité pro bezpečnost leteckého provozu.

Jaký můžeme očekávat vývoj v letecké dopravě?

Vnitrostátní letecká doprava v USA, Číně, Evropě již nyní dosahuje podobných výkonů jako před pandemickou krizí. Mezinárodní letecká doprava a služby s ní spojené se pomalu vrací v letošním roce na přibližně 80% svých dřívějších objemů. Jako jeden z diskutovaných faktorů restartu se jeví nedostatek kvalifikovaného leteckého personálu, který se dle studií IATA a dalších plně projeví již v letošním roce. Po odeznění pandemické krize lze očekávat nedostatek leteckého i pozemního personálu, stejně jako kvalifikovaných manažerů u provozovatelů letišť, leteckých společností, podniků letových provozních služeb, prodejců letecké dopravy a dalších. Velkou roli bude hrát fakt, že řada pilotů, těch v předdůchodovém věku, ale i mladších se už do kokpitu nevrátí, neboť se v průběhu krize vydali na jinou profesní cestu nebo odešli do předčasného starobního důchodu.

Očekává se poptávka po kvalifikovaných a vysokoškolsky vzdělaných odbornících v oblasti letectví a letecké dopravy. Současně lze očekávat výrazný rozvoj leteckých bezpilotních systémů v oblasti logistiky zboží a do budoucna i přepravy osob. Kromě tradičních hodnot letectví, mezi které patří problematika bezpečnosti ve smyslu safety i security, se stále více prosazuje téma ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. To s sebou nese nutnost neustále vyvíjet a implementovat nové standardy, technologie, postupy a zdokonalovat infrastrukturu letecké dopravy ke snižování emisní a hlukové zátěže letecké dopravy.

Jaký titul získám ?

Chceš se stát kvalifikovaným odborníkem v oblasti civilního letectví? Máš zájem pracovat v managementu letecké dopravy, na letištích, u provozovatelů letecké techniky nebo při řízení letového provozu? Chceš si vytvořit dobrý základ pro budoucí kariéru pilota nebo řídícího letového provozu? Studuj program, který ti to umožní!

pictogram
 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a odborných praxí v organizacích
 • Absolventi získají akademický titul Bc.

Zobrazit studijní plán

Kde se uplatním ?

Absolventi se mohou uplatnit v oblasti výkonného managementu provozovatelů letecké techniky, ve výkonném managementu na letištích, v oblasti zajištění letového provozu a leteckých provozních služeb, v handlingových společnostech, v organizacích leteckého výcviku, v organizacích zajišťujících údržbu a opravy letecké a letadlové techniky (pohonné jednotky letadel, letadlové systémy, letecké přístroje a avionika, vybavení letadel, pozemní zabezpečení letadel a letového provozu atd.) a v řadě dalších oblastí civilního letectví a letecké dopravy.

ico
ico
ico
ico

Jakou formou budu studovat ?

Prezenční forma

pictogram
 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe a vycestovat do zahraničí. Můžeš se zúčastnit mezinárodního výměnného pobytu Erasmus.

Kde můžu studovat ?

Studijní program Letový provoz můžeš studovat v centru Prahy na Spálené ulici na Vysoké škole obchodní – soukromé škole s dvacetiletou tradicí.

map

Chci se přihlásit ke studiu

ico
 • Přihlášky ke studiu do letního semestru (únor 2024) si můžeš podat v termínu od 1.12.2023 do 28.2.2024
 • Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2024) si můžeš podat v termínu od 1. 12. 2023 do 30. 9. 2024.
 • Přihlášku můžeš podat ZDE

Letový provoz Bc.

Délka studia: 3 roky

Absolvent získává titul Bc.

Možnost studia: prezenční

Výše školného: 56 000,- / rok nebo 30 800,- / semestr

Podej přihlášku na Bc. ico ico

Proč Letový provoz?

 • Letový provoz je atraktivní, perspektivní a technicky zaměřený obor.
 • Pracoviště Katedry letecké dopravy VŠO má k dispozici rozsáhlý tým odborníků a zkušených spolupracovníků z letecké praxe, kteří se podílí na výuce i vedení závěrečných kvalifikačních prací studentů.
pictogram

V ČEM JSME JINÍ NEŽ PODOBNĚ ZAMĚŘENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY?

 • Studijní program Letový provoz nabízí vybraným studentům přidanou hodnotu. Kromě vysokoškolského titulu Bc. mohou studenti, kteří se připravují na budoucí povolání dopravního pilota, v rámci výuky absolvovat potřebnou teoretickou přípravu – ve spolupráci se smluvní leteckou školou.
 • Nabízíme více specializací – Provoz a řízení letecké dopravy, Letecké bezpilotní systémy.
 • Studenti mohou na naší škole pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Provoz a řízení letecké dopravy – Management leteckých podniků.
 • Studijní program jsme výrazně zmodernizovali – obsahová i metodická náplň základních předmětů je důkladně propracovaná (patří sem matematika, fyzika, základy letu nebo například radionavigace). Všichni studenti, bez ohledu na to, z jakých středních škol přicházejí a s jakou mírou znalostí, tak mají možnost dosáhnout stejné úrovně. Doplnili jsme také předměty, které rozšíří odborný přehled studentů (např. Letová způsobilost a spolehlivost).
 • Ve srovnání s jinými vysokými školami podobného zaměření nabízíme nadstandardní vybavenost – naše VŠO literatura a odborné podklady pro jednotlivé předměty dosahují profesionální úrovně.

Podívejte se na další studijní programy, které nabízíme